GLAVNA

Poštovani, dobro ste došli na moj lični sajt!

Tokom više godina, ja uspešno radim profesionalne jezičke prevode. Oni su moj osnovni posao i ja se trudim da uvek budem dostupan preko mobilnog telefona i e-maila.

Moji maternji jezici su ruski i srpski i ja poslujem s prevodilačkim kombinacijama srpski-ruski i ruski-srpski.

Osim toga, punopravni sam državljanin Rusije i Srbije i stalno se nalazim u jednoj od tih zemalja po poslovnoj potrebi.

Brzo napreduju međunarodni odnosi Republike Srbije i Ruske Federacije. Zaključen je sporazum o slobodnoj trgovini između dve države. Redovno se održavaju službeni sastanci na najvišem državnom nivou.

Zvanični Beograd i Moskva se trude da učine saradnju efikasnijom i uzajamno korisnijom u različitim granama ekonomije, posebno, industriji, poljoprivredi, trgovini, transportu, finansijama, itd.

Očigledna je perspektiva postizanja odličnih rezultata, a u ovim povoljnim uslovima je posebno važna i odgovorna struka prevodioca za ruski i srpski jezike.

Ja zaista cenim svoju odličnu poslovnu reputaciju, zato će moji prevodi biti besprekorni.

Nadam se dugoročnoj saradnji sa Vama!